Çağlayan Kesintisiz Güç Kaynağı Temiri Yapan Firma

Çağlayan Kesintisiz Güç Kaynağı Temiri Yapan Firma +90 (533) 935-87-43

UPS Tamiri 

Elektrik enerjisi üretimine yapılan yatırımın Türkiye’nin gelişme hızının altında kalması, bugüne kadar süregelen ve bundan sonra da devam etmesi olası elektrik kesintisi ve voltaj  dalgalanmaları sorunları, ülkemizin ve dünyanın gündemde olan önemli sorunlarından biridir.Zaman ve bilgi kaybının son derece önemli olduğu günümüzde bu sorunun çözümüne yönelik en kestirme yolun, Kesintisiz Güç Kaynağı (UPS) kullanımı olduğunu söyleyebiliriz.KAPLANTEK olarak değerli müşterilerimize bir çok farklı güç ve yapı seçeneklerinde UPS Tamiri hizmeti vermekteyiz.

Kesintisiz Güç Kaynağı’nın temel işlevi nedir ? 

Her geçen gün kullanımı artan KGK ların temel işlevi, elektrik kesintisi veya voltaj dalgalanmaları durumunda 0-4 milisaniyede devreye girerek bağlı olduğu cihazı korumaktır.KGK aynı zamanda şebekeden gelen elektriği de süzerek cihazı elektriksel parazitlerden korur.Bu etki bağlı olan cihazın elektrik kesilmesi veya voltaj dalgalanmaları esnasında çalışma sürekliliğini sağlarken uzun vadede ömrünü de uzatır.Öneminin gün geçtikçe daha iyi anlaşılmaya başlamasıyla Türkiye pazarına pek çok KGK markası girmiş ve bu markalar arasında kıyasıya bir rekabet başlamıştır.Bu durum KGK alıcısının seçim yapmasını oldukça zorlaştırmaktadır.Bir KGK alırken dikkat edilmesi gereken konulardan önce KGK hakkında bilinmesi gereken konulara göz atmakta fayda var.

Kesintisiz Güç Kaynağı Jeneratör Değildir 

Öncelikle, KGK bir jeneratör değildir.KGK‘lar zaman zaman jeneratörlerle karşılaştırılmaktadırlar.Bir KGK nın görevi elektrik kesilmesi veya voltaj dalgalanması sırasında 0-4 milisaniyede devreye girerek, bağlı sisteme 5-10 dk. çalışma desteği vermek ve güvenilir bir şekilde kapatılmasını sağlamaktadır.Jeneratörler ise 1-60 saniyelik bir zaman aralığında devreye girerler ki bu sistemin kapanmasını engelleyemez.Ancak jeneratörün devreye girmesi ile sistem tekrar çalışmaya başlar.Jeneratörün besleme süresi saatler ile ölçülürken KGK’larda genelde dakika ile ölçülür.Jeneratörün önüne sistemi korumak için mutlaka bir KGK konulmalıdır.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAĞI NASIL ÇALIŞIR ?

Kritik yükleri kesintisiz beslenmesinin yanı sıra gerilimin efektif değer, frekans ve dalga şekli gibi tipik büyüklüklerini, şebekenin sağlayamayacağı doğrulukta veren KGK sistemi, şebekeden çektiği AC türündeki elektrik enerjisini önce bir doğrultucu üzerinden DC enerjisine dönüştürür.Doğrultucu hem yüke gerekli biçimde enerji sağlayan eviriciyi besler, hem de ara devrede yer alan akümülatör grubunu şarj eder.Eviricinin görevi, sağlanan DC enerjiden, istenen standart efektif değerde ve frekansta, AC dalga şeklini üretmektir. Doğrultucu çıkışı nominal DC değerde tutulur, yük evirici üzerinden beslenir. Şebeke geriliminin sınır değerlerinin dışına çıkması veya kesilmesi durumunda doğrultucu çalışmaz. Evirici akümülatörden çektiği DC enerjisi ile yükü kesintisiz olarak istenen değerde beslemeye devam eder. 

Akümülatör grubunun depoladığı enerji sınırlı olduğundan kesinti uzun süre devam ederse doğrultucunun yedek bir motor jeneratör grubu tarafından beslenmesinde yarar vardır.UPS en önemli bileşenlerinden biri olan elektronik kontrol ünitesi, şebeke, doğrultucu, akümülatör ve eviriciyi sürekli olarak denetleyerek bu birimlerin uyum içinde çalışmasını sağlar.

KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARININ ÖZELLİKLERİ 

Gerilim kararlılığı; 

Burada yükü besleyen gerilimin olumsuz şartlarda değerinin değişmemesi, giriş gerilimine göre çıkış geriliminin regülasyonu ifade edilmektedir.Türkiye şartlarında şebekenin -%20  +%20 gerilim dalgalanmalarını tolere edebiliyor olması, UPS‘in en önemli özelliklerinden bir tanesidir.Kaliteli bir kesintisiz güç kaynağında çıkış geriliminin kararlılığı 220V AC veya 380V AC ’ de   ±%1 olmalıdır (±%2 kabul edilebilir bir değerdir). 

Yüke Göre Çıkış Gerilimi Regülasyonu;

Kesintisiz güç kaynağının çıkışına bağlanan yükler sıfırdan %100 yüke kadar değiştirildiğinde veya şebekenin kesilmesi ve geri gelmesi anında çıkış geriliminde meydana gelen değişmedir.Bu değer ± %1 den büyük olmamalıdır. 

Frekans kararlılığı; 

Yüke uygulanan gerilim dışında önemli bir konu da çıkış frekansının kararlılığıdır.Şehir şebekesinde iletim teknolojinin yapısından dolayı frekans oynamaları sözkonusu olabilmektedir.Bu dalgalanmanın örneğin bir bilgisayarın işleyişinin etkilememesi için belirli bir aralıkta tutulması gerekmektedir.Şehir şebekesinin 49,5 Hz ve 50 Hz  arasındaki değerleri kabul edilebilir sınırlardır. İyi bir UPS bu sınırlar içerisinde şebekeye senkron olabilir ve bu sınırların dışında kendi ürettiği son derece kararlı %0,01’ lik değişim aralığında 50 Hz’e geçer.Bu geçişin çok hızlı oluşu zararlıdır ve 1 Hz/sn ‘ lik frekans değişim hızı uygundur. 

Çıkış gerilimi harmonik distorsiyonu; 

THD çıkış geriliminin içerdiği harmoniklerin ölçüsüdür.Lineer yükte % 5’ den lineer olmayan yüklerde % 7,5’ den küçük olması gerekir.Kaliteli Kesintisiz Güç Kaynaklarında % 3 seviyesinde olmalıdır. 

Aşırı yük ve kısadevre koruma; 

Bütün önlemler alınsa bile KGK uzun ömrü süresince aşırı yüklere ve kısa devrelere maruz kalacaktır.İyi bir Kesintisiz Güç Kaynağı bu tip etkilere maruz kaldığında hemen arıza yapmamalı sistemi beslemeye devam etmelidir.Bunun için örneğin % 150 yükte gerilim regülasyonu sınırları içinde kalarak en az 1 dakika çalışmalıdır.

Yüksek verim; 

KGK bünyesinde çeşitli devreler sözkonusudur.Gerek AC’nin DC’ye dönüşümü, gerek DC’nin AC’ye dönüşümü sırasında devre yapısındaki yarı iletken güç elemanları ve diğer komponentlerde ısıl etkilerden dolayı elektriksel kayıplar sözkonusu olmaktadır.Sistemde hiçbir kaybın olmaması mümkün olmadığından muhakkak bir verim olayı söz konusudur.Komple sistem verimi önemli bir unsurdur.Örneğin 1 kW yükü beslemek için 1,5 kW enerji tüketiliyorsa bir yerde bir yanlışlık var demektir.1 kW yükü beslemek için 1,18 kW güç tüketmek yani ortalama % 85  sistem verimi  iyi olarak değerlendirilebilir.

Aküler;

Akü teknolojisi son yıllarda büyük ilerleme kaydetmiştir.Kesintisiz Güç Kaynaklarında Tam Bakımsız Kapalı Tip Kurşun Asit Aküler (AGM) kullanılmaktadır.Derin deşarjdan etkilenmeyen, kısa devre edilebilen  aynı zamanda deşarj sonrası 2 saat içinde % 80 kapasiteye ulaşabilen aküler  iyi olan akülerdir.

KGK ALIRKEN NELERE DİKKAT ETMEK GEREKİR ?

Bir KGK alırken ilk yapılması gereken güç ve besleme süresi hesabıdır.Bu hesaplar için KGK nın hangi sistemi besleyeceği ve sistemi kaç dakika besleyeceğini belirlemek gerekir.Makinelerin ne kadar güç çektikleri arkalarındaki etiketlerde belirtilir. Eğer bu akım cinsinden (Amper) belirtilmişse ülkemiz için bunu 220 V ile çarparak gereksinimimiz olan  gücü bulabiliriz. 

Yerel ağlarda ve sunucu sistemlerinde KGK kullanımı yeterli olmayıp,  “KGK Otomatik Kapatma ve Test Yazılımı” da kullanılmalıdır.Bu yazılımın sağladığı avantaj kısaca şöyle özetlenebilir; 

Elektriksel sorun meydana geldiğinde yazılım devreye girer, kullanıcılara mesaj yollayarak uyarıda bulunur  “LÜTFEN SİSTEMİNİZİ KAPATIN, SUNUCU (örn) 15 DAKİKA  İÇİNDE KAPANACAKTIR”.Bu süre sonunda hala sistemden çıkmamış kullanıcı varsa, yazılım bu kullanıcının kullanmakta olduğu  programdaki bilgiyi otomatik olarak saklayarak terminali kapatacaktır.Daha sonra sunucuyu otomatik ve güvenli olarak kapatarak işlemi tamamlar.Elektriksel problem ortadan kalktığında da sunucuyu açarak kullanıcıların tekrar ağ üzerinde çalışmalarını sağlar. 

Bunu dışında bu yazılım ağın belli saatlerde  açılıp kapatılmasını (örn. Akşam saat 24.00’te kapatıp sabah saat 07.00’de sunucuyu açabilir) sağlayabilir. Bilgi işlem sorumlusu ağ üzerindeki herhangi    bir terminalden KGK’nın o anki akü şarj seviyesini, voltajın konumunu, regülasyon yapılıp yapılmadığını v.b. görebilir.

KGK kullanıcılarının  sunucularını korurken söz edilen yazılımları kullanmaları için KGK üreticileri, bu yazılımları  ücretsiz olarak kullanıcıya sunmaktadır.Bu şirketler tarafından üretilen yazılımlar, kullanılan hemen tüm işletim sistemleri ile uyumlu olarak çalışabilmektedir.